"Hogy mikor van ideje jövésnek, menésnek, éneklésnek vagy elhallgatásnak, sosem tudhatjuk." - Alexander Pope

"Élt egyszer egy nagyhatalmú és igen hirtelen haragú királynő. Egy ősszel, amint az év hanyatlásba fordult, a királynő mély melankóliába zuhant. Sem enni, sem aludni nem tudott, és gyakaran sírta el magát valami ismeretlen okból, ami rettenetesen bosszantotta, és olyan dührohamokat váltott ki belőle, hogy a körülötte lévők csak úgy reszkettek félelmükben.

A királynő mindennap új tanácsadót hívatott magához nagyra becsült bölcsei köréből, hátha magyarázatot tudnak adni érthetetlen állapotára. A bölcsek jöttek és mentek: az udvari orvos, a csillagász, a látó , az alkimista, a füvesember és a filozófus. Mindőjüket menesztette mint sarlatánokat, mivel nem voltak képesek rájönni az átok titkára. Szerencsésnek mondhatták magukat, ha csak addig szárnyaló karrierjük szenvedett csorbát.

- Hát csak van közöttetek valaki, aki tudja, hogy mi okozza a szenvedésemet?! - kiáltott fel a királynő kétségbeesetten. Jajgatására azonban csak kínos csend volt a válasz, mert mindnyájan rettegtek a haragjától. A királyi kertésznek végül megesett a szíve a szegény asszonyon, és lassan odament a trónjához.

- Gyere ki a kertbe, felség, önként vállalt rabságod falain túlra, ott majd elmondom, mi a titka szomorúságodnak.

A királynő kétségbeesetten azt tette, amit a kertész javasolt. Amikor hetek óta végre először tette ki a lábát a kertbe, észrevette, hogy a nyár ragyogó, élénk színei megfakultak, a kert csupasznak tűnt. A szépség azonban, amint látta, nem tűnt el teljesen, mert az ősz csodálatos, királyi, karmazsinvörös és arany színekben pompázott. A levegő frissítően hűvös volt, az ég pedig tiszta kék.

- Beszélj, kertész - parancsolta a királynő -, de nagyon vigyázz a szavaidra, mert nekem az igazság kell!

- Fenség, a betegség nem a testedben vagy az elmédben van. A lelkednek van szüksége gyógyításra. Mert akármilyen erős és hatalmas királynő vagy is, nem vagy isten. Olyan emberi problémád van, amely mindnyájunkat sújt. A földi lelkek szomorúság-öröm árapálya az érzelmi évszakok szerint változik, pont úgy, ahogyan a természetben az élet, a halál és az újjászületés ciklusait járják be az évszakok. Ilyenkor kell hálát adni a szív terméséért, akármilyen szerény legyen is az, és készülni kell az év lezárására. A nappalok évszaka ebben a pillanatban is zsugorodik, míg a sötétségé terjeszkedik. Az igazi fény azonban sohasem huny ki a természetben, és ez ugyanígy van a te lelkedben is. Üdvözöld a hanyatlást, szeretett királynőm, és ne félj a sötétségtől. Mert ahogy éj követi a napot, úgy fog visszatérni a fény is, és rád újra boldog órák köszöntenek majd. Ebben biztos vagyok.

A boldogtalan királynő alaposan átgondolta a bölcs szavakat, és megkérdezte a kertésztől, hogyan őrizze ezt a titkos tudást az érzelmek évszakai alatt. A kertész egy bronz napórához vezette, amelyen ez a felirat volt látható:

Ez is el fog múlni!

 

Forrás: Sarah Ban Breathnach: Egyszerű bőség